top of page

本地比賽群組

Public·48 日記劍友

【九龍城區體育會盃 2021-2022全港小學劍擊錦標賽】揮手區


會參加嘅可以喺度say個hi😉希望大家比賽以外,都可以互相認識,一齊分享和交流


https://www.fencingdiary.com/event-details/jiu-long-cheng-qu-ti-yu-hui-bei-2021-2022quan-gang-xiao-xue-jian-ji-jin-biao-sai-1

About

歡迎光臨本地比賽群組!我們會把最新本地劍擊比賽資訊在此分享,歡迎大家一齊討論或分享感受和經驗。😉 歡迎大家留言分享,互...

日記劍友