top of page

劍擊教練群組

Public·4 教練

有冇諗過打劍都可以有機會體驗外國生活?

最近,劍擊日記收到一間位於美國南加州嘅擊劍會一名香港的劍擊教練的委託,為了希望擴大其業務,他們希望在香港尋找合適的花劍教練到美國協助喺州外比賽時提供場邊教練指導,該劍會現在專為7至18歲嘅劍手提供服務,幫佢哋成長同發展佢哋嘅擊劍技巧。

主要工作時間喺星期一至星期五下午3點至晚上8點30分,星期六上午9點至下午1點。揀中嘅教練會要求喺州外比賽時提供場邊教練。為咗確保合適嘅人選,合適的應徵教練會被邀請喺簽約前到位於美國的劍會逗留3至5日,積極參與佢哋嘅課程。而參與佢哋嘅課程呢段時間,該劍會會負責所有旅遊同住宿嘅費用。

該劍會十分重視員工嘅福利同健康,佢哋除咗會提供醫療保險之外,佢哋亦會為合適的教練準備贊助所需嘅工作簽證。在建立長遠嘅合作關係的情況下,佢哋亦會考慮如何為合適的教練探索獲取綠卡嘅途徑。

聽落係咪有啲心動呢? 但係要有啲咩要求先? 唔洗心急, 等我慢慢講。要求有3樣: 1. 持有香港劍擊總會花劍教練的資格; 2. 最少有3年嘅教練經驗; 3. 特別希望應徵者對海外劍擊比賽熟悉,最好係參與過海外比賽並在劍擊生涯中獲獎項。